hỗ trợ trực tuyến

0972.13.77.78

Ba Hưng

0972.13.77.78

C Lương

0974043322

Video

TRỤ NHÔM OSAWOA

BÓNG TRỤ 12W OSAWOA

BÓNG TRỤ 12W OSAWOA

Giá: 107,000 đ

BÓNG TRỤ 15W OSAWOA

BÓNG TRỤ 15W OSAWOA

Giá: 118,000 đ

LED TRỤ 20W OSAWOA

LED TRỤ 20W OSAWOA

Giá: 164,000 đ

LED TRỤ 30W OSAWOA

LED TRỤ 30W OSAWOA

Giá: 224,000 đ

BÓNG TRỤ 40W OSAWOA

BÓNG TRỤ 40W OSAWOA

Giá: 305,000 đ

BÓNG TRỤ 50W OSAWOA

BÓNG TRỤ 50W OSAWOA

Giá: 400,000 đ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN OSAWOA

Logo đối tác

xin chào