hỗ trợ trực tuyến

0972.13.77.78

Ba Hưng

0972.13.77.78

C Lương

0974043322

Video

PHA ĐIỆN OSAWOA

PHA ĐIỆN 10W

PHA ĐIỆN 10W

Giá: 276,000 đ

PHA ĐIỆN 20W

PHA ĐIỆN 20W

Giá: 457,000 đ

PHA ĐIỆN 30W

PHA ĐIỆN 30W

Giá: 603,000 đ

PHA ĐIỆN 50W

PHA ĐIỆN 50W

Giá: 756,000 đ

PHA ĐIỆN 100W

PHA ĐIỆN 100W

Giá: 900,000 đ

PHA ĐIỆN 150W

PHA ĐIỆN 150W

Giá: 1,350,000 đ

PHA ĐIỆN 200W

PHA ĐIỆN 200W

Giá: 3,264,000 đ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN OSAWOA

Logo đối tác

xin chào